“Bles­su­re remt me af, maar tem­pert mijn am­bi­ties niet”

Ma­ri­us Mwen­dan­ga wacht on­ge­dul­dig op co­me­back

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - PATRICK CEULEMANS

Kan­goe­roes Wil­le­broek werkt van­avond in de Coun­try Hall van Luik de vier­de speel­dag van de Eu­roMil­li­ons Le­a­gue af. Het moet wel zon­der de ge­bles­seer­de Ma­ri­us Mwen­dan­ga op zoek naar een twee­de uit­ze­ge.

Kan­goe­roes Wil­le­broek speel­de ● één wed­strijd min­der, maar slaag­de er­in om van de an­de­re twee mat­chen er toch één te win­nen. Jam­mer ge­noeg kreeg de uit­ze­ge op Leu­ven Be­ars in ei­gen mid­den geen ver­volg. Kam­pi­oen en be­ker­win­naar Oos­ten­de was meer dan één maatje te groot. Vo­rig sei­zoen stunt­te de Ru­pel­ploeg af en toe te­gen de top­pers.

“Ui­ter­aard is dat ook nu weer de be­doe­ling, maar we wil­len voor­al te­gen recht­streek­se con­cur­ren­ten voor een plaats in de play-offs over­win­nin­gen sprok­ke­len”, zegt de Wil­le­broek­se coach Da­mir Mila­cic. Naast Leu­ven Be­ars is voor­al Luik op dat vlak een con­cur­rent. Luik wip­te ove­ri­gens net Leu­ven Be­ars uit de Be­ker van Bel­gië en be­gon aan de Eu­roMil­li­ons Le­a­gue met een één op drie.

Kan­goe­roes Wil­le­broek mist van­avond Ma­ri­us Mwen­dan­ga. Het 19-ja­ri­ge Ant­werp­se ta­lent kan door een pols­bles­su­re niet spe­len.

“Ik liep die bles­su­re in de oe­fen­par­tij in Rot­ter­dam op”, ver­telt Mwen­dan­ga. “Het gaat om een kneu­zing die me nog twee we­ken aan de kant houdt. Jam­mer, maar het is niet an­ders. Ik maak­te in de zo­mer­maan­den de over­stap van Ant­werp Gi­ants naar Kan­goe­roes Wil­le­broek. De voor­be­rei­ding was goed en ik was klaar om in de eerste klas­se een stap voor­waarts te zet­ten. Die bles­su­re remt me af, maar tem­pert mijn am­bi­ties niet. Op ter­mijn wil ik te­rug­ke­ren naar Ant­werp Gi­ants en daar een vas­te back-up­plaats ver­sie­ren. Het blijft ook mijn droom om er­gens in Eu­ro­pa als bas­ket­spe­ler aan de slag te gaan.”

Voor de 1m79 gro­te Ma­ri­us Mwen­dan­ga blijft the sky dan ook the li­mit. “Met Kan­goe­roes Wil­le- broek wil­len we ons dit sei­zoen ze­ker kwa­li­fi­ce­ren voor de play­offs.”

Kan­goe­roes Wil­le­broek werkt de acht­ste fi­na­les van de Be­ker van Bel­gië op 21 (De Schalk) en 28 no­vem­ber (Mons Are­na) te­gen Ber­gen af.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.