“Ik kom stil­aan op dreef”

Gi­an­ni Sie­bens hoopt tij­dig her­steld te zijn van knie­let­sel

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (lce)

Gi­an­ni Sie­bens brak tij­dens het nog pril­le veld­rit­sei­zoen voor­lo­pig nog geen pot­ten. Vo­ri­ge week be­zeer­de hij zich dan ook nog eens aan de knie. Toch hoopt hij zon­dag te kun­nen star­ten in de Su­per­pres­ti­ge­wed­strijd in Zon­ho­ven. “Ik kom stil­aan op dreef”, al­dus de ren­ner van Mar­lux Na­po­le­on Ga­mes.

De acht­ste plaats in de B-cross ● in Sta­broek was tot op he­den het bes­te re­sul­taat dat Gi­an­ni Sie­bens be­haal­de. Vo­ri­ge week in de Hotond­cross in Ron­se werd de jon­ge veld­rij­der uit Sint-Ka­te­lij­ne-Wa­ver slechts ze­ven­tien­de.

“Ik was lang mee in strijd voor een meer be­moe­di­gen­de der­tien­de plaats, maar de slot­ron­de was er te veel aan”, blikt Sie­bens nog even te­rug op zijn laat­ste cross.

Zon­dag wacht in Zon­ho­ven al­weer een an­de­re op­dracht. Maar mid­den de­ze week sloeg de twij­fel toe.

“Toen ik dins­dag na de trai­ning de trap op­liep, kreeg ik plots pijn in mijn knie”, ver­telt Sie­bens. De dok­ter stel­de vast dat het slijm­vlies knel­de, maar van een ont­ste­king was er ge­luk­kig geen spra­ke. Voor­zich­tig­heids­hal­ve an­nu­leer­de ik wel mijn ge­brui­ke­lij­ke woens­dag­trai­ning.”

Toch hoopt Sie­bens ten stel­lig­ste zon­dag in Zon­ho­ven aan de start te kun­nen staan.

“Vo­rig jaar ein­dig­de ik in Zon­ho­ven als twee­de in mijn leef­tijds­ca­te­go­rie. Het par­cours in Zon­ho­ven is spe­ci­aal door die duik in de zo­ge­naam­de kuil. Dat maakt die cross heel bij­zon­der. Die wed­strijd ligt mij en ik wil er ab­so­luut van de par­tij zijn. Ik voel dat ik, on­danks een min­de­re start van het sei­zoen, stil­aan op dreef kom. Be­te­re uit­sla­gen voor­leg­gen is nu een vol­gen­de stap. Het par­cours in Zon­ho­ven biedt daar een ide­a­le ge­le­gen­heid toe. Op voor­waar­de dat mijn knie het houdt, na­tuur­lijk.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.