Ge­na­de­loos af­ge­droogd, maar al­les oke

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

Spor­tief gaat het van kwaad naar er­ger met Eu­ge­nie Bou­chard. De voor­ma­li­ge num­mer vijf van het vrou­wen­ten­nis komt niet eens in de buurt van haar bes­te ni­veau, maar laat er haar slaap niet voor. “Er zijn men­sen die het slech­ter heb­ben”, re­a­geert ze. De Ca­na­de­se is mo­men­teel aan de slag in de Pru­den­ti­al Hong Kong Ten­nis Open. Nu ja, wat heet aan de slag. Het hui­di­ge num­mer 78 van de WTA-ran­king werd er in The Batt­le of the Ba­bes ho­pe­loos uit­ge­mept door Caro­li­ne Wo­z­niac­ki (6-1, 6-1). Ge­luk­kig kon ze in het dub­bel­spel wel de eerste ron­de over­le­ven aan de zij­de van Shel­by Ro­gers. “Ik kan niet zeg­gen dat ik in de put zit door mijn re­sul­ta­ten”, ver­klaar­de Bou­chard aan de South Chi­na Mor­ning Post. “Ik heb on­danks al­les een schit­te­rend le­ven. Er zijn men­sen die het slech­ter heb­ben. Ik be­hoor nog steeds tot de bes­te hon­derd ten­nis­speel­sters van de we­reld.” En Bou­chard is nog steeds be­reid de spor­tie­ve hand­schoen op te ne­men. “Ik blijf hard wer­ken en pro­beer de za­ken aan te pak­ken. Voor­al men­taal pro­beer ik me­zelf te ont­span­nen en min­der druk op te leg­gen.”(gvdl)

FOTO AFP

Qua (buik)vet­per­cen­ta­ge zit het goed bij Bou­chard, nu het ten­nis nog.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.