Djoko­vic opent gra­tis res­tau­rant voor dak­lo­zen

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

Twaalf­vou­dig grand­slam­win­naar No­vak Djoko­vic heeft in zijn ten­nis­car­ri­è­re al heel wat cent­jes ver­za­meld. “Ge­noeg om heel Ser­vië te voe­den”, vat­te de 30-ja­ri­ge Ser­vi­ër het sa­men. Met zijn der­de res­tau­rant toont hij dat: hij biedt er gra­tis eten aan voor dak­lo­zen en “men­sen in nood”. “Geld is geen pro­bleem voor mij: ik heb ge­noeg ver­diend om heel Ser­vië te voe­den”, ver­tel­de Djoko­vic, mo­men­teel de num­mer zes van de we­reld in het man­nen­ten­nis. “Ik denk dat de men­sen dit ver­die­nen na al­le steun die ze mij al ga­ven.” Dat geld geen pro­bleem is, mo­ge dui­de­lijk zijn. Al­leen al met prij­zen­geld ver­dien­de hij al meer dan 120 mil­joen eu­ro en daar ko­men nog zijn (lu­cra­tie­ve) spon­sor­deals bij. Hoe de gas­ten moe­ten be­wij­zen dat ze dak­loos of in nood zijn en dus recht heb­ben op gra­tis eten, is nog niet ge­we­ten. Het is al zijn der­de res­tau­rant na ‘No­vak’ in Bel­gra­do en het ve­ge­ta­ri­sche ‘Eq­vi­ta’ in Mon­te Car­lo. Het zit in de ge­nen, want ook zijn ou­ders wa­ren res­tau­rant­uit­ba­ters.

FOTO AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.