“100 mil­joen eu­ro voor fiets­pa­den? Niets van ge­zien”

Re­ken­hof kri­tisch voor in­ves­te­ring mi­nis­ter Weyts

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - News - (fem)

Show us the mo­ney. de­ze keer geen par­tij­voor­zit­ter die het zegt, maar een eer­bied­waar­di­ge in­stel­ling als het Re­ken­hof. Die uit­te met die woor­den kri­tiek op Vlaams mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit Ben Weyts (NVA), om­dat over de 100 mil­joen eu­ro die moet die­nen voor nieu­we fiets­pa­den niets te­rug te vin­den is in de be­gro­ting. CD&V, sp.a en Groen de­len de kri­tiek.

Het is

Een rap­port van het Re­ken­hof ● over de be­gro­ting le­vert mee­stal niet met­een boei­en­de lec­tuur op. De­ze keer liet de waak­hond zich ech­ter even gaan. Voor­al Ben Weyts moest het ont­gel­den. Ook vo­rig jaar was er kri­tiek over het geld dat de N-VA-mi­nis­ter wil uit­ge­ven aan fiets­pa­den. Dat er ook dit jaar wei­nig of niets in de be­gro­ting is te­rug te vin­den van de be­loof­de 100 mil­joen eu­ro, deed het Re­ken­hof naar straf­fe­re woor­den grij­pen. Woor­den die uit­ge­re­kend N-VA-voor­zit­ter Bart De We­ver in 2014 ge­bruik­te om het be­gro­tings­be­leid van de re­ge­ring-Di Ru­po te ka­pit­te­len.

“Wei­nig con­cre­te plan­nen”

Op­po­si­tie­par­tij­en Groen en sp.a spron­gen met­een op de kar. “Weyts is goed in com­mu­ni­ca­tie, maar als je naar de fei­ten be­gint te kij­ken, zie je dat er iets niet klopt”, dixit frac­tie­lei­der Björn Rzos­ka (Groen). Ook zijn sp.a-col­le­ga Joris Van­den­brou­c­ke schiet met scherp. Nog op­val­len­der is dat ook co­a­li­tie­part­ner CD&V de kri­tiek deelt. “De plan­nen zijn veel­be­lo­vend maar wei­nig con­creet”, zegt Mar­ti­ne Four­nier.

Weyts blijft er­bij dat het geld er is en straks wordt uit­ge­ge­ven. “Voor het eerst in de ge­schie­de­nis is er een meer­ja­ren­plan. En ik zal het ook hard­ma­ken”, stelt Weyts, die vindt dat het Re­ken­hof aan po­li­tiek doet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.