Chris­te­nen krij­gen ei­gen iden­ti­teits­kaart

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - News - (blg)

Ie­de­re do­pe­ling in de ka­tho­lie­ke ● Kerk krijgt van­af 1 ja­nu­a­ri 2018 een iden­ti­teits­kaart van chris­ten, als her­in­ne­ring aan het doop­sel. De chris­te­lij­ke iden­ti­teits­kaart is niet lou­ter een in­stru­ment om te ont­hou­den in wel­ke pa­ro­chie hij of zij het doop­sel ont­ving “maar ook een uit­ge­le­zen kans voor ge­lo­vi­gen om meer uit te ko­men voor hun chris­te­lij­ke iden­ti­teit”, luidt het. “De kaart ka­dert in een he­den­daag­se Kerk”, ver­dui­de­lijkt Mgr. Her­man Co­sijns, se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de Bel­gi­sche bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.