Gratis tram ver­bindt markt­kra­men

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (cvr)

De ge­meen­te zet van­daag gratis ● een tram­me­tje in voor de markt­be­zoe­kers. “Door de wer­ken in de Smids­traat werd het ge­deel­te van de markt dat nor­maal daar stond ver­plaatst naar het Walter Luy­ten­plein”, zegt sche­pen van Eco­no­mie Su­zy Put (CD&V). “Om ook de min­der mo­bie­le markt­be­zoe­kers de mo­ge­lijk­heid te ge­ven om de he­le markt te be­zoe­ken, zorgt het ge­meen­te­be­stuur voor een aard­gas­tram­me­tje dat de be­zoe­kers gratis tus­sen de twee de­len ver­voert. Als het ver­voers­mid­del suc­ces­vol blijkt, la­ten we het ook de ko­men­de woens­da­gen rij­den.” Het tram­me­tje is er van 9 tot 12u.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.