Her­stel­lin­gen in buurt Cla­ren­hof

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (svh)

In de buurt van het Cla­ren­hof in ● de Me­chel­se bin­nen­stad moet een aan­ne­mer en­ke­le her­stel­lin­gen uit­voe­ren aan de stra­ten. Dat ge­beurt van maan­dag 20 no­vem­ber tot en met woens­dag 22 no­vem­ber. In een eer­ste fa­se wordt de Blaas­balgstraat on­der han­den ge­no­men, ver­vol­gens de Meysbrug en als laat­ste de Munst­raat. Plaat­se­lijk ver­keer is nog mo­ge­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.