Schul­dig aan drugs ‘fik­sen’ voor vrien­den

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (ldn)

De rech­ter heeft Roel M. (26) ● een op­schor­ting van drie jaar ge- ge­ven. De be­klaag­de liep be­gin ju­ni vo­rig jaar te­gen de lamp bij een po­li­tie­con­tro­le. “Het gaat ze- ker niet om een gro­te dea­ler. Me- neer ge­bruik­te zelf drugs en ‘fiks- te’ wat voor vrien­den als die wat no­dig had­den. Dat is han­del. M. heeft wel nog een blan­co straf- blad en is be­reid om in be­ge­l­ei- ding te gaan. Daar­om vind ik een op­schor­ting met voor­waar­den vol­doen­de”, zei de open­ba­re aan- kla­ger. M. be­ken­de ook soms nog een joint te ro­ken, maar wil stop- pen on­der be­ge­lei­ding.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.