Man krijgt melk­fles te­gen het hoofd

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (ldn)

Een pro­ba­tie­op­schor­ting voor ● drie jaar, dat is de straf die Zak­aria B. (23) heeft ge­kre­gen. Vo­rig jaar sloeg hij vol­gens de pro­cu­reur met zijn vuist in het aan­ge­zicht van zijn vrouw. De man be­twist­te de slag. “Ik heb haar wel een tik ge­ge­ven”, zei B. Zijn ad­vo­caat vroeg een mil­de straf om­dat hij zelf het slacht­of­fer is van ge­weld. “Hij moest haar fa- mi­lie naar Bel­gië ha­len, geld op- stu­ren en een an­de­re au­to ko­pen. Tij­dens de ru­zie gooi­de de vrouw zelfs met een melk­fles te­gen het hoofd van mijn cli­ënt”, zei de ad- vo­caat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.