Schul­dig aan val­se aan­gif­te au­to­dief­stal

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Nieuws Uit Uw Gemeente - (ldn)

Va­der Ab­des­slam E.J. (53) en ● zoon Ra­chid E.J. (31) zijn schul- dig aan het val­se­lijk aan­ge­ven van een au­to­dief­stal. Ze kwa­men be- gin de­cem­ber 2015 aan­gif­te doen in het po­li­tie­kan­toor en be­weer- den dat de au­to van de vijf­ti­ger ge­sto­len was. Uit het on­der­zoek bleek dat ze het ver­haal ver­zon- nen had­den om­dat de jong­ste zoon van de va­der steeds rond- rijdt met de au­to en tal­lo­ze over- tre­din­gen be­gaat. Vol­gens de pro- cu­reur kwam de zoon op het idee. Hij kreeg een op­schor­ting, zijn va- der moet 1.200 eu­ro boe­te be­ta- len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.