...geen

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

Ita­li­a­nen zijn mo­de­be­wust. Hun voet­bal­shirts zijn al­tijd stijl­vol. Geen re­tro­mo­tief zo­als bij de Bel­gen, maar ega­le, strak­ke, azuur­blau­we shirts van Pu­ma zon­der tier­lan­tijn­tjes. Bo­ven het lo­go vier ster­ren voor de vier we­reld­be­kers die Ita­lië in zijn ge­schie­de­nis al won. Het WK-shirt dat in ok­to­ber al werd ge­pre­sen­teerd, zal in de kast blij­ven lig­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.