...geen

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport -

Fra­tel­li d’Ita­lia, L’Ita­lia s’e de­sta. De Ita­li­a­nen heb­ben zo­wat het meest me­lo­di­sche volks­lied dat al­tijd wordt mee­ge­zon­gen en tot heup­wie­gen aan­zet. Buf­fon zong het al­tijd uit vol­le borst en eis­te ook res­pect voor an­de­re volks­lie­de­ren. Als de Ita­li­aan­se fans flo­ten tij­dens de hym­ne van de te­gen­stan­der, be­gon Buf­fon al­tijd te ap­plau­dis­se­ren als te­gen­re­ac­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.