...geen

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport - (jug)

Voor ve­len klinkt ca­te­nac­cio nog al­tijd als een vloek, om­dat ze het in­ter­pre­te­ren als puur de­fen­sief voetbal, maar de jong­ste ja­ren gaf de Squa­dra er een nieu­we in­vul­ling aan: uit­ge­kookt ver­de­di­gen. Zo ver­lo­ren on­ze Dui­vels op het EK 2016 hun ope­nings­match met 0-2 na­dat de Ita­li­a­nen als een ma­chi­ne had­den ver­de­digd: com­pact spe­len, sa­men druk zet­ten. Maar goed: als mo­dern ca­te­nac­cio za­lig­ma­kend was, ging Ita­lië nu wel naar het WK.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.