“Eer­ste go­al kwam erg on­ge­le­gen”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (bdva)

Groen Rood Ka­te­lij­ne kon ook te­gen lei­der Ly­ra niet voor de eer­ste pun­ten van coach Pe­ter De Peu­ter zor­gen. Na de trai­ners­wis­sel eind sep­tem­ber volg­de maar liefst een 0 op 21.

Groen Rood speel­de een erg ver­dien­ste­lij­ke eer­ste helft te­gen Ly­ra, al had dat mo­ge­lijk ook te ma­ken met de be­perk­te ini­ti­a­tie­ven die de lei­der toon­de. Bij een ver­zwakt Groen Rood speel­den en­ke­le jon­ge­ren zich in de kij­ker. Eén van hen was Sen­ne Em­me­regs, die cen­traal ach­ter­in erg sterk speel­de. “Na een ge­lijkop­gaan­de eer­ste helft kwam hun eer­ste go­al vlak na rust erg on­ge­le­gen”, ver­telt de van RC Me­che­len over­ge­ko­men Em­me­regs. “Als we na rust de or­ga­ni­sa­tie nog een kwar­tier lan­ger had­den kun­nen be­hou­den, had er mo­ge­lijk meer in­ge­ze­ten, maar nu lie­ten som­mi­gen het hoofd weer han­gen. Dat was spij­tig, want on­ze eer­ste helft mocht ze­ker ge­zien wor­den. Ik hoop dat ik vol­gen­de week kan mee­wer­ken om on­ze eer­ste ze­ge te boe­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.