“Het wordt stil­aan van moe­ten”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (ku­gu)

Na zijn 4 op 6 ging het voor Rapid Leest zon­dag op­nieuw naar af met een pijn­lij­ke thuis­ne­der­laag te­gen Op­puurs. En dus blij­ven de Lees­te­naars te­gen wil en dank in de on­der­ste re­gi­o­nen han­gen. “We sla­gen er maar niet in om eni­ge re­gel­maat in on­ze pres­ta­ties te krij­gen”, zucht­te Lau­rens Van Dam­me. “Na de winst te­gen Schriek en de 0-0 bij RC Me­che­len hoop­ten we ein­de­lijk op het juis­te spoor te zit­ten, maar te­gen Op­puurs werd het op­nieuw een af­knap­per. We wer­den dit sei­zoen al zo vaak af­ge­remd door bles­su­res en schor­sin­gen en dat was zon­dag niet an­ders. Voor rust al wer­den we tot twee ver­van­gin­gen ge­dwon­gen. Maar wat voor­al zor­gen moet ba­ren, is dat we in on­ze jong­ste vier com­pe­ti­tie­mat­chen am­per één keer wis­ten te sco­ren. Met Hei­kant en Merks­plas staan we nu voor een heel be­lang­rijk twee­luik. Ja, het is van moe­ten, want het zou een schan­de zijn om met de­ze groep in de pro­ble­men te ge­ra­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.