“Dit zal me lang bij­blij­ven”

17-ja­ri­ge Da­vid No­ëth be­zorgt zijn team eer­ste ze­ge in ne­gen we­ken

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - LEON CEULEMANS

De nieu­we trai­ner van Bonheiden, Alain Wit­tocx, de­bu­teer­de met een ze­ge. Voor geel-zwart de eer­ste in ne­gen we­ken. De 17ja­ri­ge Da­vid No­ëth, die al en­ke­le we­ken in de ba­sis staat, maak­te het win­nen­de doel­punt. “Dit zal mij nog lang bij­blij­ven”, al­dus de dok­ters­zoon.

Alain Wit­tocx kon zich zijn ● ren­tree als hoofd­coach van Bonheiden niet mooi­er voor­stel­len. Op het veld van mid­den­mo­ter Ranst werd voor de eer­ste keer sinds de 2-0 thuis­ze­ge te­gen FC Ka­te­lij­ne op 10 sep­tem­ber nog eens ge­won­nen. Daar­mee zijn de zor­gen ui­ter­aard niet van de baan, maar als op­ste­ker kan dit tel­len. Dat laat­ste gold voor­al voor de be­gin dit jaar 17 ge­wor­den Da­vid No­ëth. Op Ranst kroop de stu­dent li­cha­me­lij­ke op­voe­ding en be­we­gings­leer voor het eerst in de huid van af­wer­ker.

“Ik kon een die­pe bal in twee tij­den voor­bij de doel­man bin­nen­trap­pen. De adre­na­li­ne gier­de door mijn lijf. Dit is een mo­ment dat mij nog lang zal bij­blij­ven”, al­dus de jon­ge­man met de on­ge­wo­ne ach­ter­naam. “Die komt over­ge­waaid uit Oostenrijk. Er is maar één fa­mi­lie in Bel­gië die zo noemt”, ver­klapt de jong­ste van vijf uit het ge­zin van de Bon­hei­den­se huis­dok­ter

Da­vid speelt al van jongs af bij Bonheiden. “Ik kreeg er bij de jeugd nog trai­ning van on­ze hui­di­ge trai­ner. Maar on­langs kreeg ik ook het ver­trou­wen van de vo­ri­ge coach

Paul

Noeth. Frans Jas­pers. Ik kwam zon­dag voor de der­de keer dit sei­zoen aan de af­trap. Ik wil ook de rol van T2 Phi­lip­pe Van San­den be­na­druk­ken. Ook hij gaf me al­tijd het vol­ste ver­trou­wen.”

FO­TO TOM GOYVAERTS

Da­vid No­ëth in ac­tie bij Bonheiden.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.