“Thuis zijn we enorm sterk”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (bdva)

KAC Be­tek­om boek­te za­ter­dag te­gen Ter­vu­renDuis­burg een vier­de ze­ge op rij. Daar­door be­gint het zich stil­aan te men­gen in het ti­tel­de­bat met drie an­de­re ploe­gen die af­ge­zon­derd ge­ra­ken aan de top. “Men gaat met ons re­ke­ning moe­ten hou­den”, zegt Jorn De Win­ter, die twee keer scoor­de.

Be­tek­om won niet al­leen voor de vier­de op­een­vol­gen­de keer, het scoor­de net als twee we­ken ge­le­den vier goals op ei­gen veld. “Thuis zijn we dan ook ont­zet­tend sterk”, ver­tel­de De Win­ter, die na­dat Ter­vu­ren op ge­lij­ke hoog­te was ge­klom­men voor rust nog twee keer scoor­de en zo het pad ef­fen­de naar de rui­me ze­ge. “We be­gin­nen el­kaar erg mak­ke­lijk te vin­den en dat zorgt er­voor dat het spel erg vlot ver­loopt. Ook al scoor­den we thuis acht keer in twee wed­strij­den, toch heb­ben we het op ver­plaat­sing tel­kens moei­lij­ker. Daar moe­ten we aan wer­ken, al liep het de laat­ste twee keer goed af. Za­ter­dag­avond staat de top­per op Bier­beek op het pro­gram­ma. We gaan van goe­den hui­ze moe­ten zijn om ook daar weer een po­si­tief re­sul­taat te boe­ken. De uit­da­ging om daar­in te sla­gen, is dan ook groot.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.