“We staan ho­ger dan ver­wacht”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (gi­vl)

Hal­laar bleef na de 1-2 winst op Mort­sel al voor de vier­de week op rij on­ge­sla­gen. Jel­le Van Do­nin­ck had niet ver­wacht dat Hal­laar half no­vem­ber vijf­de zou staan. “Op Mort­sel was het een match zo­als al­tijd bij ons”, be­gint Van Do­nin­ck. “We moe­ten col­lec­tief top zijn om pun­ten te pak­ken, want we heb­ben geen uit­schie­ters in on­ze ploeg. Op Mort­sel cre­ëer­den we de mees­te kan­sen, hoe­wel we op het laat­ste wel ge­luk had­den. De thuis­ploeg mis­te een gro­te kans en op de daar­op­vol­gen­de te­gen­aan­val kon Ver­stre­pen aan de eer­ste paal de 1-2 bin­nen­tik­ken.”

Hal­laar staat nu mooi vijf­de. “Dat is iets bo­ven ver­wach­ting. Als we de vol­gen­de vijf mat­chen voor de win­ter­stop nog twee keer kun­nen win­nen, heb­ben we 25 pun­ten en dat zou heel goed zijn. Twee sei­zoe­nen ge­le­den speel­de Hal­laar ook in der­de, maar dat was maar voor een sei­zoen. De­gra­da­tie moet te al­len prij­ze ver­me­den wor­den dit sei­zoen. Het ziet er goed uit, maar we zijn er nog niet.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.