“14 op 18 te­gen de top­pers”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (jp)

Met een hat­trick deed Bil­al Chan­tah meer dan zijn duit in het zak­je bij Win­tam, dat RB El­zestraat met een 5-0 ne­der­laag naar huis stuur­de. Zo klimt Win­tam naar de twee­de plaats, op drie pun­ten van lei­der SC Me­che­len.

“Het was een ver­dien­de ze­ge, die het ge­volg was van een ster­ke wed­strijd van het he­le team. In de eer­ste helft en bij een 0-0 stand hield on­ze doel­man ons wel in de par­tij met een cru­ci­a­le red­ding, maar voor het ove­ri­ge zijn we nooit in de pro­ble­men ge­raakt. Dit was echt wel één van on­ze bes­te wed­strij­den die we dit sei­zoen speel­den”, ver­telt Chan­tah, die ko­mend week­end hoopt op een ze­ge van Rumst in de top­per te­gen SC Me­che­len.

“Als we dan zelf win­nen, staan we heel dicht bij de lei­ders­plaats. We heb­ben on­der­tus­sen al­le wed­strij­den af­ge­werkt te­gen de zes an­de­re ploe­gen die mee bo­ven­aan staan en we be­haal­den een knap­pe 14 op 18, zon­der ne­der­laag. In the­o­rie krij­gen we nu en­ke­le mak­ke­lij­ke wed­strij­den, maar mee­stal zijn dat voor ons de moei­lijk­ste.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.