“Sa­men op WK is droom die uit­kam”

Broers Joris en Wan­nes Geens ha­len fi­na­le net niet

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport Regio - (ka­dr)

In het Bul­gaar­se Sofia vond vo­ri­ge week het WK tram­po­li­ne en dub­be­le mi­ni­tram­po­li­ne plaats. De Duf­fel­se broers Joris en Wan­nes Geens ver­de­dig­den er de Bel­gi­sche kleu­ren.

Voor Joris Geens was de deel­na­me ● aan het WK een klein won­der. Na een zwa­re val op trai­ning drie we­ken voor het WK be­land­de hij in het zie­ken­huis. “Er wer­den twee breu­ken ter hoog­te van de la­ge rug vast­ge­steld”, zegt de oud­ste van de Duf­fel­se broers. “Toen ik thuis was en de re­va­li­da­tie ge­start was, ging het al heel snel veel be­ter. Na een twee­de scan en een twee­de opi­nie kwam de dok­ter tot de vast­stel­ling dat de breu­ken ou­de let­sels zijn uit mijn vroe­ge­re spor­tie­ve car­ri­è­re. Dat zorg­de er­voor dat ik drie da­gen voor het ver­trek toch het licht op groen kreeg van de dok­ter om mee te gaan. Na een re­la­tief lan­ge pe­ri­o­de zon­der trai­ning moest ik dus nog snel en­ke­le trai­nin­gen pro­be­ren af te wer­ken zon­der me­zelf te over­be­las­ten. Ide­aal kan je dat niet noe­men als voor­be­rei­ding. On­danks al­les ge­raak­te ik toch vrij snel op het ou­de ni­veau. Al­leen mis­te ik ze­ker­heid en over­tui­ging in mijn spron­gen. Tij­dens het WK speel­de me dat par­ten en voor­al in mijn twee­de reeks op de tram­po­li­ne maak­te ik hier­door fout­jes. Met een 65ste plaats heb ik al be­te­re WK’s neer­ge­zet, maar al­les in acht ge­no­men, ben ik nog wel te­vre­den. Voor­al met het feit dat ik op­nieuw kan op­bou­wen naar het EK in april.”

Sa­men met Wan­nes Geens en Se­bas­tien Ras­h­ke vorm­de Joris Geens ook een team in de com­pe­ti­tie op de dub­be­le mi­ni­tram­po­li­ne. “De twee­de wed­strijd­dag ver­liep veel be­ter. Wan­nes blonk uit met twee prach­ti­ge reek­sen. Hij ein­dig­de uit­ein­de­lijk 13de en der­de re­ser­ve voor de in­di­vi­du­e­le fi­na­le. Met on­ze ploeg wer­den we zes­de. Om­dat de bes­te vijf lan­den naar de fi­na­le kon­den, ont­glip­te die ons net. Met Wan­nes en Se­bas­ti­an als jon­ge gym­nas­ten in het team was dit ze­ker een uit­ste­ken­de er­va­ring op hoog in­ter­na­ti­o­naal ni­veau. Zo­wel Wan­nes als ik heb­ben ge­no­ten. Het was toch wel een droom die uit­ge­ko­men is om sa­men op een WK te staan. Wan­nes stak met­een ook zijn se­lec­tie voor het EK op zak en dus mo­gen we ons nu sa­men voor­be­rei­den op het EK in april 2018.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.