Reeks blijft dub­bel draai­en op zon­dag

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Vrijuit -

Na het schrap­pen van Twee tot ● de Zes­de Macht blijft Eén de ko­men­de zon­dag­avon­den twee af­le­ve­rin­gen van Ta­bu­la Ra­sa na el­kaar uit­zen­den. Dat had de zen­der het voor­bije week­end bij wij­ze van nood­greep al ge­daan. Het was een suc­ces­vol­le zet. De eer­ste van de twee af­le­ve­rin­gen van de­ze zon­dag be­reik­te meer dan één mil­joen kij­kers. De se­rie met Veer­le Bae­tens in de hoofd­rol zal door de­ze be­slis­sing niet ne­gen maar slechts zes zon­da­gen lang te zien zijn op Eén. Op 3 de­cem­ber staat de laat­ste af­le­ve­ring ge­pro­gram­meerd, en daar­na het Wie­ler­sport-jaar­over­zicht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.