SNOOKER

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Sport - (b)

Lu­ca Bre­cel (WS-14) heeft zich bij­zon­der vlot ge­plaatst voor de zes­tien­de fi­na­les van het Shang­hai Mas­ters. In de eer­ste ron­de zet­te hij de Welsh­man Mat­thew Ste­vens (WS-56) met 5-0 op­zij. De 22-ja­ri­ge Lim­bur­ger deed dat met ge­leen­de kle­dij en een nieu­we cue. In de twee­de ron­de neemt hij het op te­gen de Welsh­man Jamie Jo­nes (WS-45).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.