Phi­lip­pe Geu­bels trekt de zaal in met ‘Ta­boe’

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Vrijuit -

Phi­lip­pe Geu­bels trekt in de­cem­ber naar het the­a­ter voor op­na­mes van zijn nieu­we Eén-pro­gram­ma Ta­boe. Geu­bels gaat in dat pro­gram­ma op zoek naar de gren­zen van zijn hu­mor door co­me­dy te ma­ken voor men­sen met wie je ei­gen­lijk niet mag la­chen.

Het gaat om men­sen met een on­ge­nees­lij­ke ziek­te, een fy­sie­ke be­per­king, obe­si­tas, een an­de­re huids­kleur, een psy­chi­sche kwets­baar­heid, men­sen in ar­moe­de en men­sen die blind of slecht­ziend zijn.

Geu­bels bracht de­ze zo­mer tel­kens een week met die men­sen door. Nu trekt hij naar het the­a­ter om de beel­den van die week aan zijn doel­groep en een bre­der pu­bliek te la­ten zien én er co­me­dy over te bren­gen. De zaal is tel­kens ge­vuld met de vier of vijf men­sen uit een af­le­ve­ring, hun ‘lot­ge­no­ten’ én pu­bliek dat ge­woon een kaartje kan ko­pen. Beel­den van de show wor­den in het pro­gram­ma ver­werkt. Ta­boe is dit voor­jaar op Eén te zien. Tic­kets kos­ten 7 eu­ro en

gaan naar een goed doel.

(tdl)

Meer in­fo op www.nt­gent.be

FO­TO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.