Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Bloe­mis­te Ria (62) sluit win­kel en stapt in plan­ten­zaak doch­ter

Bloe­mis­te Ria (62) sluit win­kel en stapt mee in zaak doch­ter

-

Bloe­mis­te Ria Pu­blie (62) heeft meer dan veer­tig jaar er­va­ring in het vak. Eind de­ze maand sluit ze haar win­kel en stapt ze mee in De Stek, de kof­fie- en plan­ten­zaak van haar doch­ter An­ne­leen Teck (33) in het cen­trum van Me­che­len. “Zij heeft haar start niet ge­mist. Het her­in­nert me aan mijn bloei­en­de pe­ri­o­de in de Ade­gem­straat. Plan­ten zijn weer hip”, zegt Ria. Bin­nen­kort opent ook de man van An­ne­leen een zaak in de bin­nen­stad.

An­ne­leen Teck open­de haar zaak in de Me­chel­se bin­nen­stad in ju­ni. “Ik ben su­per te­vre­den over de start. De On­ze-Lie­ve-Vrou­westraat is nog po­pu­lair­der dan ik dacht of hoop­te. We heb­ben heel veel toe­val­li­ge pas­san­ten, men­sen die de stad be­zoe­ken. Door on­ze on­li­ne­shop kon­den we ook veel pro­mo­tie ma­ken voor on­ze win­kel”, ver­telt ze.

De be­lang­stel­ling doet haar ma­ma te­rug­den­ken aan de glo­rie­ja­ren die zij mee­maak­te. “Ik zit meer dan veer­tig jaar in het vak. Ik heb ooit een zaak ge­had in de Ade­gem­straat. Zo’n 25 tot 30 jaar ge­le­den was dat een bloei­en­de win­kel­straat met drie bak­kers, drie been­hou­wers, een poe­lier, een krui­de­nier, een kaas­win­kel en on­ze bloe­men­win­kel Kla­ver­ke. Daar schiet niets meer van over, maar de ver­ras­send vlot­te start van An­ne­leen haar zaak doet me te­rug­den­ken aan die glo­rie­ja­ren”, legt Ria uit.

Te­ge­lijk ziet ze mo­de­trends van

 ?? FO­TO JO­RIS HERREGODS ??
FO­TO JO­RIS HERREGODS
 ?? FO­TO JO­RIS HERREGODS ?? An­ne­leen ver­zorgt de plan­ten in haar win­kel.
FO­TO JO­RIS HERREGODS An­ne­leen ver­zorgt de plan­ten in haar win­kel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium