Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Po­li­tie vraagt om niet naar ‘me­ga­drink’ op Gro­te Markt te ko­men

-

3 - 6 maan­den 1 - 3 maan­den <1 maand

Sinds dins­dag­avond cir­cu­leert op so­ci­a­le me­dia een be­richt van en­ke­le ca­fé­ba­zen. Ze vra­gen ho­re­ca­per­so­neel en sym­pa­thi­san­ten om vrij­dag­avond om 23u, het uur waar­op de ca­fés op­nieuw moe­ten slui­ten, te ver­za­me­len op de Antwerpse Gro­te Markt om daar ver­der te drin­ken. Ui­ter­aard vol­gens de gel­den­de co­ron­a­maat­re­ge­len. Het be­richt gaat rond als een lo­pend vuur­tje en be­reik­te in­mid­dels ook de Antwerpse po­li­tie.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium