Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Sep­tem­ber was we­reld­wijd warm­ste ooit

-

Met 30 gra­den en meer mid­den sep­tem­ber had­den we al een re­cord. Nu blijkt dat de he­le maand de warm­ste sep­tem­ber ooit ge­me­ten is, meldt het Eu­ro­pe­se aard­ob­ser­va­tie­pro­gram­ma Coper­ni­cus. “Op glo­baal ni­veau was de voor­bije maand 0,05 graad war­mer dan sep­tem­ber 2019, tot nu toe de warm­ste ooit ge­me­ten.”

Mo­ge­lijk wordt 2020 het warm­ste jaar ooit. Van ok­to­ber 2019 tot sep­tem­ber 2020 ligt de tem­pe­ra­tuur 1,28 gra­den boven die uit het pre-in­du­stri­ë­le tijd­perk. Dat cij­fer komt schrik­ba­rend dicht in de buurt van het pla­fond (1,5 gra­den Cel­si­us) dat vast­ge­legd werd in het kli­maat­ak­koord van Pa­rijs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium