Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

An­der­lecht­se kleu­ter over­le­den na val in vij­ver

Jon­gen lag bij­na twee jaar in co­ma

-

Dins­dag is een An­der­lecht­se kleu­ter over­le­den. In ok­to­ber 2018 viel het kind in een vij­ver tij­dens een klas­uit­stap naar het kas­teel van Gaas­beek. De jon­gen lag bij­na twee jaar in een co­ma.

De kleu­ter werd nog ge­re­a­ni­meerd en in kri­tie­ke toe­stand naar het zie­ken­huis over­ge­bracht.

Twee maan­den na zijn op­na­me in het UZ Brus­sel werd hij door­ge­stuurd naar een ge­spe­ci­a­li­seerd re­va­li­da­tie­cen­trum. Daar bleef de jon­gen in een co­ma.

Bij de ou­ders maak­te de zaak toen heel wat los. Ze be­twij­fel­den of de be­ge­lei­ders wel vol­doen­de aan­dacht had­den ge­schon­ken aan de spe­len­de kin­de­ren. De ou­ders trok­ken even­eens aan de alarm­bel om­dat er in de school nog veel an­de­re za­ken mis­lie­pen. In de maan­den na het voor­val volg­den on­der an­de­re pro­test­ac­ties aan de school­poort, het ge­meen­te­huis en een mars.

De di­rec­tie van de school zet­te des­tijds al een stap op­zij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium