Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ex­perts schij­nen licht op Schriek­se pas­to­rij

-

Tij­dens de Nacht van het Kem­pens Erf­goed op vrij­dag 23 ok­to­ber vindt een le­zing plaats over de pas­to­rij van Schriek (Heist-op­den-Berg). Het ge­bouw ver­huis­de in het be­gin van de ja­ren 70 naar het open­lucht­mu­se­um Bok­rijk en on­der­gaat een gron­di­ge res­tau­ra­tie bin­nen de res­tau­ra­tie­cam­pag­ne ‘120 te­gen 2021’. “De res­tau­ra­tie­spe­ci­a­list van Bok­rijk licht het pro­ject toe. Lo­kaal ex­pert Paul Ver­my­len ver­telt je al­les over de ge­schie­de­nis van de pas­to­rij”, klinkt het.

De le­zing vindt om 20u plaats in de Schriek­se Sint-Jan Bap­tist­kerk. Deel­ne­men is gra­tis, maar in­schrij­ven is ver­plicht. Dat kan tot 19 ok­to­ber.

015.22.86.94, cul­tuur@heist-op-den-berg.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium