Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Oud­ste pla­ten­beurs slaat weer edi­tie over

-

De In­ter­na­ti­o­na­le pla­ten- en cd­beurs in Heist-op-den-Berg in no­vem­ber is ge­an­nu­leerd. De langst­lo­pen­de pla­ten­beurs van het land heeft twee vas­te da­tums bij cc Zwa­ne­berg: 1 mei en 1 no­vem­ber. De edi­tie in mei ging al niet door. Nu ziet or­ga­ni­sa­tor Gui­do Van Woen­sel zich ge­nood­zaakt weer een edi­tie over te slaan door de co­ron­a­maat­re­ge­len. “Er is te wei­nig ruim­te, on­danks de ex­tra op­per­vlak­te die het cul­tuur­cen­trum ons ter be­schik­king wil­de stel­len”, zegt hij. “Zelfs met min­der stan­den, ver­spreid be­zoek en tijd­slots kun­nen we geen aan­vaard­ba­re beurs or­ga­ni­se­ren. We kij­ken al uit naar 1 mei vol­gend jaar.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium