Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ge­meen­te ge­last Nacht van de Duis­ter­nis af

-

De ge­meen­te Putte an­nu­leert haar deel­na­me aan de Nacht van de Duis­ter­nis op za­ter­dag 10 ok­to­ber. Dat eve­ne­ment vraagt jaar­lijks aan­dacht voor licht­hin­der en het ef­fect er­van op mens en dier.

“Door de stij­gen­de co­rona­cij­fers en de maat­re­ge­len kon een­zelf­de er­va­ring als de vo­ri­ge ja­ren niet ge­ga­ran­deerd wor­den”, zegt bur­ge­mees­ter Pe­ter Gys­brechts (Lijst Bur­ge­mees­ter).

Om­dat er wel meer be­stu­ren voor een an­nu­le­ring ko­zen, werk­te de over­koe­pe­len­de or­ga­ni­sa­tie sa­men met Pre­ven­tie Licht­hin­der vzw en Ver­e­ni­ging Voor Ster­ren­kun­de vzw een on­li­ne al­ter­na­tief uit. “Wij ho­pen vol­gend jaar op­nieuw een suc­ces­vol­le edi­tie te or­ga­ni­se­ren”, vult sche­pen van Leef­mi­li­eu Jeroen De Cuy­per (N-VA) aan.

nacht­vandeduis­ter­nis.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium