Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ik kan me­zelf voor het hoofd slaan”

-

“Ik ben er slecht van.” De gro­te win­naar van de Bra­bant­se Pijl 2019 was de gro­te ver­lie­zer van de edi­tie 2020. Mathieu van der Poel blijft dan wel een gro­te vorm eta­le­ren - dat be­looft voor Gent We­vel­gem en de Ron­de van Vlaan­de­ren - maar in Ove­r­ij­se moest hij vre­de ne­men met de twee­de plaats. “En dat is mijn ei­gen fout”, vloek­te hij. “Ik laat mij rin­ge­lo­ren in de sprint.”

Een rit in de Tir­re­no, een zel­den ge­zien hu­za­ren­stuk in de Bin­ckBank Tour, zes­de in Luik - Bas­te­na­ken - Luik en nu twee­de in de Bra­bant­se Pijl. Als Van der Poel, zo­als hij na de fi­nish op­nieuw toe­gaf, bij de her­start van het sei­zoen in au­gus­tus net wat min­der in vorm was, dan is dat de­fi­ni­tief ver­le­den tijd. Een gro­te ge­rust­stel­ling, vier da­gen voor Gent We­vel­gem en an­der­hal­ve week voor de Ron­de van Vlaan­de­ren.

Maar het kost­te Van der Poel moei­te om dat po­si­tie­ve nieuws te zien. Zo harts­gron­dig stond hij te vloe­ken over die twee­de plek. “Dit gaat toch een paar da­gen blij­ven han­gen”, klonk het uit de mond van de man die vo­rig jaar die­zelf­de Alap­hi­lip­pe nog klop­te in de Bra­bant­se Pijl. Ook toen in een on­der­lin­ge spurt. “Maar als ik dan zie hoe ik vo­rig jaar sprint­te en hoe ik het nu doe, dat is dat ge­woon dom. Ik maak een gro­te fout. Eer­ste deed Cosne­f­roy heel slim wat ook ik ge­dach­ten had: als eer­ste uit de bocht ko­men en dan, met de wind die van links­voor kwam, rechts te­gen het hek be­gin­nen te spur­ten. Dat was al niet ide­aal voor mij.”

“Ver­vol­gens had ik nooit ge­dacht dat Alap­hi­lip­pe al van zo ver zou aan­gaan. Daar­door raak ik een beet­je in­ge­slo­ten tus­sen de twee en moet ik te lang in­hou­den voor­al­eer ik echt mijn po­wer kan le­ve­ren. Ik kon niet maxi­maal sprin­ten. Mijn ei­gen fout. Ik had de sprint zelf als eer­ste moe­ten lan­ce­ren. Ik kan me­zelf wel voor het hoofd slaan. Dit is een fout die ik niet vaak maak.”

Kwaaie klant

Dat hij niet­te­min toch weer een van de be­te­ren - zo niet de bes­te - in koers was? Dat hij zon­dag in Gent - We­vel­gem al re­van­che kan ne­men? Van der Poel had er even geen bood­schap aan. “Om­dat dit een ge­mis­te kans was. En el­ke kans kan je maar één keer grij­pen.” Bo­ven­dien, zag ook Van der Poel, heeft hij er met de­ze Alap­hi­lip­pe dui­de­lijk een kwaaie klant bij voor de Ron­de van Vlaan­de­ren. Zelfs al heeft de Frans­man het Vlaam­se Mo­nu­ment nog nooit ge­re­den. “Maar als ik zie hoe hij hier in de Bra­bant­se Pijl over de kas­sei­en rijdt, moet je niet twij­fe­len: hij gaat ook in de Ron­de voor­aan zit­ten. Op die kas­sei­en­klim (de Moskes­straat, red.) was hij tel­kens een van de be­te­ren. Wat heel ver­ge­lijk­baar is met de Pa­ter­berg en de Kwa­re­mont. Hij is dus ze­ker een van de fa­vo­rie­ten.”

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium