Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

At­le­tiek

- MARC VER­MEI­REN

(al­le­bei 1,98 me­ter,

L’Équi­pe.

No­vak Djoko­vic (ATP 1) gaf, suk­ke­lend met een pijn­lij­ke nek, te­gen Pa­blo Car­re­no Busta (ATP 18) zijn eer­ste set van het toer­nooi prijs, maar hij be­reik­te toch de laatste vier: 4-6, 6-2, 6-3, 6-4. Ste­fa­nos Tsit­si­pas (ATP 6) wordt de te­gen­stan­der van de num­mer één van de we­reld. Tsit­si­pas ver­sloeg de Rus And­rey Ru­blev (ATP 12) in drie sets: 7-5, 6-2 en 6-3. Bij de vrou­wen is de Ame­ri­kaan­se So­fia Ken­in (WTA 6) dank­zij haar over­win­ning (6-4, 4-6 en 6-0) te­gen Da­niel­le Col­lins (WTA-57) ze­ker van de hal­ve fi­na­le. Daar ont­moet ze de 30-ja­ri­ge Ts­je­chi­sche Pe­tra Kvitova (WTA 11), die de Duit­se Lau­ra Sie­ge­mund (WTA 66) klop­te met twee­maal 6-3. In de an­de­re hal­ve fi­na­le staat de 19ja­ri­ge Pool­se Iga Swi­a­tek (WTA 54) te­gen­over de 23-ja­ri­ge Ar­gen­tijn­se kwa­li­fi­ca­tie­speel­ster Na­dia Po­do­ros­ka

(WTA 131).

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium