Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“De­ze ze­ge geeft ver­trou­wen voor ko­men­de we­ken”

-

FH Nij­len

FH Nij­len pak­te af­ge­lo­pen week­end met een 1-3-ze­ge de drie pun­ten mee in de der­by op Smash Lier. “In de eer­ste set bot­sten we op een sterk Lier, ter­wijl het bij ons wat zoe­ken was”, zegt li­be­ro Nils Broes. “Het liep iets moei­za­mer dan we voor­af had­den ver­wacht en het duur­de even voor we de juis­te fo­cus te pak­ken had­den.”

Na die min­de­re eer­ste set zag Broes wel een de­ge­lijk Nij­len aan het werk. “In de eer­ste set ston­den we met vier nieu­we spe­lers op het veld. Lo­gisch dat de au­to­ma­tis­men toen nog niet wa­ren wat ze moesten zijn. Van­af de twee­de set heb­ben we met goed vol­ley­bal de wed­strijd naar on­ze hand kun­nen zet­ten.”

De re­den van die om­me­keer is vol­gens Broes te zoe­ken in het voor­bije sei­zoen. “Als ploeg had­den we dui­de­lijk iets meer er­va­ring dan Lier met het spe­len van wed­strij­den op dit ni­veau (Nij­len speel­de vo­rig sei­zoen al op dit ni­veau, Lier is een nieuw­ko­mer nvdr.). Op de be­lang­rij­ke mo­men­ten in de sets was die er­va­ring dui­de­lijk merk­baar.”

De li­be­ro van Nij­len is dan ook zeer te­vre­den met die eer­ste drie­pun­ter. “Met drie las­ti­ge ver­plaat­sin­gen als start van het sei­zoen wa­ren we er voor­af toch niet al te ge­rust op. Voor­al om­dat Zoersel en Haas­ro­de Leu­ven, on­ze vol­gen­de twee te­gen­stre­vers, niet met­een van de min­ste zijn. Pun­ten­winst op Lier was dus echt no­dig, de­ze drie pun­ten zijn meer dan wel­kom. Nu kun­nen we met een iets ge­rus­ter ge­voel de vol­gen­de wed­strij­den aan­vat­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium