Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“De­ze mis­stap zo snel mo­ge­lijk recht­zet­ten”

- DAVE VAN DEN BRANDEN

Te­gen al­le ver­wach­tin­gen in heeft Re­mant Ba­sics Mel­se­le met 72-61 de dui­men moe­ten leg­gen te­gen LDP Don­za. Het zag er noch­tans lan­ge tijd goed uit voor de Waas­lan­ders, maar in het vier­de kwart sput­ter­de de Mel­seel­se mo­tor. “We heb­ben drie kwarts goed bas­ket­bal ge­speeld”, vond coach Dave Van den Branden. “We wa­ren do­mi­nant en sterk in ver­de­di­ging. Kort­om, we had­den de match in han­den. Het vier­de kwart is dan be­gon­nen met een drie­tal slech­te op­ties langs on­ze kant, waar­na we de fast­break van Don­za voel­den. Jam­mer ge­noeg kre­gen we dat niet ge­bro­ken en bo­ven­dien kre­gen Der­by en Gor­re­mans toen ook hun vijf­de fout. Door de af­we­zig­heid van Van den Berg­he wa­ren we be­perkt in on­ze ro­ta­tie en kwa­men we in adem­nood. Het was als de wet van Murp­hy. Al­les wat fout kon gaan, ging ook fout ter­wijl bij Don­za plots al­les luk­te. Ik had het lie­ver an­ders ge­zien na­tuur­lijk, maar de­ze ne­der­laag is ze­ker geen re­den tot pa­niek”, gaat Dave Van den Branden ver­der. “We heb­ben daar maan­dag op trai­ning lang over ge­praat en het is dui­de­lijk dat ie­der­een de­ze mis­stap snel recht wil zet­ten. Don­za is een goe­de ploeg, laat daar geen twij­fel over zijn, maar we had­den het in han­den. In de eer­ste drie kwarts heb­ben we hen kun­nen be­per­ken tot 38 pun­ten en plots sla­gen ze er­in om in het laatste kwart 34 pun­ten te sco­ren. Dit had nooit mo­gen ge­beu­ren. We heb­ben on­ze les ge­leerd. We heb­ben de vol­gen­de match iets recht te zet­ten en ik kan je ver­ze­ke­ren dat de spe­lers ge­prik­keld zijn.”

VOL­LEY­BAL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium