Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ik ver­wacht een bit­sig du­el”

- INES BEAU­RANG

Na een week­je uit­stel zijn de vrou­wen van Bas­ket Wil­le­broek klaar voor de com­pe­ti­tie­start. De der­by­top­per op be­zoek bij Phant­oms Boom B wordt met­een een ste­vi­ge waar­de­me­ter.

“We heb­ben er jam­mer ge­noeg een week­je qua­ran­tai­ne op­zit­ten”, zegt Ines Beau­rang. “Twee le­den van on­ze staf test­ten po­si­tief, maar de speel­sters ble­ven wel ge­zond. We had­den een enorm goed ge­voel over on­ze voor­be­rei­ding, maar nu moe­ten we er even op­nieuw in­ko­men. Ie­der­een is wel su­per­ge­mo­ti­veerd op trai­ning, we zijn ge­fo­cust op ons eer­ste com­pe­ti­tie­du­el te­gen Phant­oms B. Phant­oms heeft een ge­lijk­aar­di­ge ploeg als vo­rig sei­zoen. Al ver­sterk­te het zich wel met de ta­lent­vol­le Axel­le Van Eu­pen, die

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium