Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“De­tails heb­ben door­slag ge­ge­ven”

-

“We zijn de com­pe­ti­tie goed be­gon­nen. Ik denk dat het ver­schil met M.Siks Blaas­veld erg klein was, maar dat de be­zoe­kers niet met­een hun bes­te wed­strijd heb­ben ge­speeld. Wij maak­ten iets min­der fou­ten en het wa­ren die de­tails die op be­slis­sen­de mo­men­ten de door­slag ga­ven. En dan moet je we­ten dat we de­ze wed­strijd nog heb­ben ge­speeld zon­der Wim Backaert. Hij is nog al­tijd licht ge­bles­seerd, maar zijn af­we­zig­heid heb­ben we kun­nen op­van­gen dank­zij ons col­lec­tief sterk ge­heel. Johan Sy­moens toon­de zich een sterk spel­ver­de­ler en ook Niels Hoofd en Jasper Wuyts wa­ren sterk. Ook te ver­mel­den de goe­de in­val­beur­ten van Ar­no Kep­pens. We kun­nen zeg­gen dat we een rui­me kern heb­ben.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium