Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

The­a­ter en muziek van ei­gen bo­dem in CC Bin­der

-

CC Bin­der, het cul­tuur­cen­trum van Puurs-Sint-Amands pakt el­ke maand uit met twee lo­ka­le hel­den.

Vrij­dag 9 en za­ter­dag 10 ok­to­ber kunt u naar het Ka­spar Kol­lek­tiv. Dat col­lec­tief be­staat uit Im­ma­nu­el Lem­mens (spel) en Men­no Bug­gen­hout en Dries Ver­hey­en (muziek). “De­ze jon­ge the­a­ter­ma­kers uit on­ze ge­meen­te bren­gen the­a­ter dat ab­surd, ab­stract, ab­nor­maal is, doch in se geen fic­tie”, zegt Pie­ter.

In de­cem­ber haalt CC Bin­der The Ra­dar Sta­ti­on naar het po­di­um. Die band met Puur­se roots en de Br­eendonk­se drum­mer Ma­rijn Geerts won dit jaar De Nieu­we Lich­ting en staat op 12 de­cem­ber ge­pro­gram­meerd in het ka­der van Oor­war­mer.

htt­ps://www.cc­bin­der.be/

The Ra­dar Sta­ti­on staat in de­cem­ber op het po­di­um van CC Bin­der.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium