Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

SCHE­PEN EN­THOU­SI­AST OVER NIEU­WE DYNAMIEK

-

Sche­pen van Ruim­te­lij­ke Or­de­ning Wout De Mees­ter (Groen) is nieuws­gie­rig naar de plan­nen van Ghe­lam­co. “Als dit voor een nieu­we dynamiek kan zor­gen in een stads­deel zo­als de Sta­ti­ons­straat, kun­nen we daar al­leen maar en­thou­si­ast over zijn”, zegt hij. “Voor ons stads­be­stuur is het be­lang­rijk dat de wo­nin­gen aan­trek­ke­lijk en dus groot ge­noeg zijn voor ge­zin­nen. We stre­ven in de Sta­ti­ons­straat naar een ge­zon­de mix van win­kels en wo­nin­gen. On­ze dien­sten zul­len de ko­men­de we­ken een ad­vies uit­bren­gen over de plan­nen. Een ak­koord is er nu nog niet.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium