Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HUI­DI­GE WINKELIERS KRIJ­GEN VOORRANG

-

Win­kels als Tim­mer­mans, Tif­fa­ny’s en Welp, die nu ge­ves­tigd zijn in de pan­den die ge­sloopt wor­den, zul­len in het nieu­we win­kel­com­plex voorrang krij­gen op an­de­re kan­di­da­ten. “Er is nu al vraag van­uit na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le win­kel­ke­tens om in te kun­nen te­ke­nen”, zegt ma­na­ging di­rec­tor Mi­chael Ghey­sens van Ghe­lam­co. “Voor ons blijft het wel be­lang­rijk om de lo­ka­le zelf­stan­di­gen in de straat te hou­den. Zij zul­len als eer­sten kun­nen in­schrij­ven voor het pro­ject. We mer­ken nu al dat de in­te­res­se groot is.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium