Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Tom Waes steekt (even) over naar VTM

-

Met drie in­ter­lands staat er ko­men­de week een ste­vi­ge brok voet­bal op de agen­da bij VTM. En dus no­digt Stef Wau­ters (53) weer be­ken­de Vla­min­gen uit om, naast vas­te ana­lis­ten Marc De­gry­se en Jan Mul­der, hun licht te wer­pen over on­ze Rode Duivels. De­ze keer zijn dat Rem­co Even­epoel (20), Tom Waes (51) en Sa­ïd Bou­ma­zoug­he (33).

Voor de oe­fen­match van van­avond te­gen Ivoor­kust komt Rem­co Even­epoel langs in de stu­dio. Voor hij het goud­klomp­je van het Bel­gi­sche wiel­ren­nen werd, was het top­ta­lent zelf ook een be­lof­te­vol­le voet­bal­ler en schop­te hij het zelfs tot bij de jon­ge Rode Duivels. Vol­gen­de week woens­dag schuift

Pat­ser-ac­teur en voet­bal­lief­heb­ber Sa­ïd Bou­ma­zoug­he aan voor de Na­ti­ons Le­a­gue-wed­strijd te­gen IJs­land.

Maar de op­val­lend­ste naam van het drie­tal is Tom Waes. Als trou­we Ant­werp­fan kent de tv-ma­ker wat van voet­bal, maar hij was nog maar zel­den te zien op de com­mer­ci­ë­le om­roep. In 2017 dook de sterk­hou­der van Eén op in Te­gen de ster­ren op, en met Wau­ters vs Waes schre­ven hij en Koen Wau­ters tv­ge­schie­de nis door één pro­gram­ma te ma­ken voor de twee groot­ste zen­ders van Vlaan­de­ren. Vo­rig jaar keer­de Waes even te­rug naar VTM om Wau­ters beet te ne­men voor het der­tig­ja­ri­ge ju­bi­le­um van de zen­der.

Zon­dag komt hij langs in de stu­dio van Wau­ters om de match Bel­gië-En­ge­land te vol­gen, en gaat hij op be­zoek bij Rode Dui­vel Jé­ré­my Do­ku. Waes polst niet en­kel naar zijn trans­fer rich­ting het Fran­se Ren­nes, maar daagt Do­ku ook uit voor een ge­zel­schaps­spel.

 ?? FO­TO FRANK ABBELOOS ??
FO­TO FRANK ABBELOOS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium