Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ook De Ro­meo’s heb­ben ‘Va­ni­ty Pla­tes’

-

Vo­ri­ge week draaf­de Willy Som­mers op in Va­ni­ty Pla­tes, met zijn num­mer­plaat WSOMMERS. Maar hij is niet de eni­ge Vlaam­se zan­ger met een ge­per­so­na­li­seer­de num­mer­plaat. Ook De Ro­meo’s heb­ben er elk één. Chris Van Ton­ge­len rijdt rond met RO­MEO-C, Da­vy Gil­les met RO­MEO-D en Gun­ther Le­vi met RO­MEO-G.

“Op een dag be­trap­ten we ie­mand die te­gen de voor­band van RO­MEO-C stond te plas­sen en een fo­to maak­te voor zijn vrien­den”, ver­telt Van Ton­ge­len grij­zend. “We heb­ben dan op on­ze beurt een fo­to van hem ge­no­men en ge­vraagd of we die moch­ten pos­ten op on­ze so­ci­als. Hij heeft zich met­een ver­ont­schul­digd en een paar gla­zen wa­ter over de num­mer­plaat ge­go­ten.” (de­wo)

Va­ni­ty Pla­tes, VTM 2, 20.45u

 ?? FO­TO VTM ??
FO­TO VTM
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium