Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

‘I can see clear­ly now’-zan­ger over­le­den

-

De Ame­ri­kaan­se zan­ger Jo­h­n­ny Nash is dins­dag op zijn 80ste over­le­den in zijn woon­plaats Hous­ton. Dat heeft zijn zoon be­kend­ge­maakt. De Tex­aan maak­te in 1957 zijn de­buut met de sin­gle A teen­a­ger sings the blues. Het jaar er­op bracht hij A very spe­ci­al lo­ve, een co­ver van Do­ris Day, uit. Maar zijn groot­ste hit scoor­de Nash in 1972, toen het num­mer I can see clear­ly now

Ba­zart loopt warm voor der­de plaat

Op een pas­sa­ge in de zo­mer­bar van Werch­ter na bleef het dit jaar ook rond Ba­zart op­val­lend stil. Het drie­tal werkt mo­men­teel aan hun der­de al­bum, dat in de loop van 2021 moet ver­schij­nen. Met een nieu­we sin­gle geeft de band nu al een voor­smaak­je van die nieu­we plaat.

Denk maar niet aan mor­gen ver­raadt al­vast van zijn ge­lijk­na­mi­ge al­bum op één te­recht­kwam in de VS en een hoop an­de­re lan­den.

Nash werk­te ook mee aan de muziek van heel wat films en te­le­vi­sie­se­ries. Hij maak­te zelf ook en­ke­le uit­stap­jes naar het ac­te­ren: hij was te zien in on­der meer de films Ta­ke a gi­ant step (1959) en Key wit­ness (1960).

een meer in­ge­to­gen sound dan z’n voor­gan­gers. Met hun vo­ri­ge sin­gle Al­les of niets klom­men Mathieu Ter­ryn (fo­to), Si­mon Nuyt­ten en Oli­ver Sy­mons niet ho­ger dan een 26ste plaats in de Ul­tra­top. Af­wach­ten of de goud­haan­tjes met Denk maar niet aan mor­gen weer te­rug­grij­pen naar de suc­ces­sen van Goud en Grip (om­arm me).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium