Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

The Step­fa­ther

-

Thril­ler van Nel­son McCor­mick (VS 2009). Met Dy­lan Walsh (Da­vid Har­ris), Se­la Ward (Susan Har­ding), Penn Bad­gley (Mi­chael Har­ding), Sher­ry String­field (Leah)...

Na zijn op­lei­ding aan de mi­li­tai­re school keert Mi­chael te­rug naar huis. Een­maal thuis ziet hij dat zijn moe­der erg ge­luk­kig is met haar nieu­we vriend Da­vid, maar Mi­chael ver­trouwt het niet he­le­maal. Da­vid is na­me­lijk ver­dacht vaak aan­we­zig om een hel­pen­de hand te bie­den. Is hij echt zo aar­dig als het lijkt of zijn de twij­fels van Mi­chael te­recht? 6/10 VTM 3, 20.40 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium