Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Mi­nis­ter van De­fen­sie groet haar troe­pen

-

De nieu­we mi­nis­ter van De­fen­sie, Lu­di­vi­ne De­don­der (PS), heeft gis­te­ren haar eer­ste be­zoek ge­bracht aan het hoofd­kwar­tier van De­fen­sie in Eve­re. Ze zei “ver­eerd” te zijn met haar be­noe­ming.

Met de hand op het hart luis­ter­de mi­nis­ter De­don­der naar de Bra­ban­çon­ne, na­dat ze eerst de troe­pen ge­schouwd had voor de deu­ren van het hoofd­kwar­tier. Daar­na leg­de ze een kor­te ver­kla­ring af, waar­in ze zei dat de re­kru­te­ring van nieu­we mi­li­tai­ren en de mo­der­ni­se­ring van De­fen­sie pri­o­ri­tei­ten wor­den van haar be­leid. Zo­wel de plaat­sen waar de mi­li­tai­ren te­werk­ge­steld zijn, de le­ger­in­fra­struc­tuur als het ma­te­ri­eel zijn aan een up­gra­de toe, klonk het.

 ?? FO­TO BELGA ??
FO­TO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium