Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

WENDY VAN WANTEN

- FO­TO GEERT VAN DE VEL­DE

(60) fe­li­ci­teert Delp­hi­ne van Sak­sen-Co­burg via so­ci­a­le me­dia met haar pas ver­wor­ven sta­tus als prin­ses. Aan­lei­ding voor de vol­gers van Wendy om te sug­ge­re­ren dat de twee schoon­zus­sen zou­den zijn. Twin­tig jaar ge­le­den werd im­mers ge­zegd dat prins Lau­rent de va­der zou zijn van Cle­ment, de zoon van Wendy. Ook nu ont­kent de zan­ge­res al­le aan­tij­gin­gen.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium