Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

MAARTJE VAN NEYGEN

- FO­TO JO­RIS HERREGODS

(24), doch­ter van Erik en San­ne, is be­val­len. Zoon­tje Ar­tie kwam al na 33 we­ken op de we­reld. Eind vo­rig jaar kreeg Maartje een mis­kraam, waar­door de­ze zwan­ger­schap met­een als ri­si­co­vol werd be­schouwd. Ge­luk­kig liep het nu wel goed. Be­gin dit jaar trouw­de Maartje met haar vriend Sen­ne (24).

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium