Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

CRYPTOGRAM

-

HORIZONTAA­L

1 Dit houdt u te­goed. (5) 6 De vijf­de maat­staf is groots! (5) 7 Scho­ne ri­vier zo te ho­ren. (3)

8 Wordt ge­speeld door de bak­ker. (7) 9 Vis uit een dro­ge sloot. (3) 10 Dit land is in beeld. (5)

11 Vangt een uit­blin­ker 'n vogel? (5) 12 Dans van een paard. (5)

VERTICAAL

1 Een on­ver­wacht ca­deau. (8) 2 Bui­ten is de grond uit­ste­kend. (8) 3 Dat baart kunst. (8) 4 Zo ra­zend is de kor­net­spe­ler. (8) 5 Een re­li­gi­eu­ze lek­ker­bek. (8)

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium