Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Slechts 7.000 fans toe­ge­la­ten

-

Het aan­tal sup­por­ters dat van­avond de oe­fen­in­ter­land te­gen Ivoor­kust mag bij­wo­nen, werd te­rug­ge­bracht van 11.000 naar 7.000 per­so­nen. Dat heeft Brus­sels sche­pen van Sport Benoit Hel­lings aan

Belga ge­meld. In en rond het sta­di­on zal ook ner­gens al­co­hol ge­ser­veerd wor­den, want van­af van­daag geldt er in het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Ge­west een al­co­hol­ver­bod op open­ba­re plaat­sen. De or­ga­ni­sa­tie van de in­ter­land wordt daar­aan aan­ge­past.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium