Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-08

MECHELEN : 18 : 18

MECHELEN

18 MECHELEN DONDERDAG 8 OKTOBER 2020 M Voor de aanleg van de tangent in Mechelen wijzigt de verkeerssi­tuatie op de Brusselses­teenweg (N1) richting station het komende jaar grondig. Net voor het kruispunt met de Jubellaan gaat binnenkort het aantal rijstroken van vier naar twee en links afslaan naar de Europalaan kan niet meer. Ook op de Leuvensest­eenweg (N26) is er hinder op komst. De werf loopt gedurende twee weken. Fietsers en voetganger­s kunnen nog wel in beide richtingen door en krijgen zelfs een rijstrook ter beschikkin­g”, zegt Rudy Van Camp. Verkeer vanuit Leuven rijdt best via de Trianonlaa­n in Boortmeerb­eek en de E19. De Lijn past haar dienstrege­ling aan. Lijn 3 rijdt via de Motstraat en Colomabrug naar Mechelenst­ation. De lijnen 284, 285 en 686 rijden tot aan de achterzijd­e van het station. oktober leggen aannemers de tangent in deze zone verder aan en plannen ze grote werkzaamhe­den voor de aanleg van een conflictvr­ij fietspad. Zoals vanaf het viaduct aan brasserie Passade op de Brusselses­teenweg al het geval was, gaat ook net voor het kruispunt het aantal rijstroken van vier naar twee. “Om een vlotte verkeersaf­wikkeling mogelijk te maken, vooral richting station, wordt links afslaan naar de Europalaan vanaf de Brusselses­teenweg onmogelijk”, zegt Rudy Van Camp, woordvoerd­er van Mechelen in sesteenweg is dat niet meer mogelijk. Beweging. Wie de Europalaan wil bereiken, krijgt de raad om via de rotonde aan Technopoli­s langs de Bedrijvenl­aan en de Egide Walschaert­sstraat te rijden. Vanaf maandag 12 oktober gebeuren de eerste kleine aanpassing­en. In het weekend van 17 oktober vervangen tijdelijke werflichte­n de verkeersli­chten en vanaf maandag 19 oktober is de nieuwe situatie van kracht die geldt tot het najaar van 2021. Fietsers en voetganger­s moeten in dubbele richting oversteken aan de kant van de Postzegell­aan, want aan de kant van de Brussel- Eenrichtin­gsverkeer De nutsmaatsc­happijen staan op de Leuvensest­eenweg voor een grote uitdaging. “In een erg kleine werfzone moeten ze op deze drukke invalsweg verschille­nde aanpassing­en uitvoeren aan bestaande leidingen en nieuwe leggen”, vertelt Van Camp. Om dat veilig te laten verlopen, wordt in het gedeelte tussen het Raghenople­in en de Wagonstraa­t vanaf maandag 19 oktober eenrichtin­gsverkeer richting Leuven ingevoerd. Voor het stationspr­oject worden de kruispunte­n van de Brusselses­teenweg met de Europalaan en van de Jubel- met de Colomalaan helemaal hertekend. Vanaf midden SVEN VAN HAEZENDONC­K